Mindretalstysk bonusinfo

“Mindretallets medlemmer opfatter sig selv som tyske nordslesvigere, danske statsborgere med tysk identitet og en fast forankring i regionen. Den regionale bevidsthed kommer blandt andet til udtryk ved, at mange medlemmer af mindretallet i hverdagen ikke kun taler tysk, men også regionalsproget “synnejysk” (sønderjysk).”

Citat fra Det tyske mindretal i Sønderjyllands (”Tyske mindretal i Nordslesvig”, som man også kalder sig) hjemmeside.

***

Min roman Fred og Ro foregår i det tyske mindretal i Sønderjylland.

Reklamer
%d bloggers like this: